skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Novi Val održao akciju čišćenja na području lokalne zajednice Stolac

U sklopu realizacije projekta Eko HUB Blagaj, Omladinski klub Novi Val održao je drugu akciju čišćenja sa lokalnom zajednicom Stolac, udruženjem za očuvanje prirodne sredine i razvoj turizma ”EkoTUR” Stolac i odredom izviđača ”Bregava” Stolac.

Akcija čišćenja se održala 1.10.2020 (četvrtak) sa početkom u 11:00 h na lokaciji Stolac –
„Iznad brane“, desna obala Bregave u dužini 500 m.

Predstavnici lokalne zajednice Stolac na radnom sastanku su predstavili svoje probleme u zajednici:
– deponije koje se nagomilavaju kraj rijeke Bregave,
– ilegalne kanalizacije koje se ispuštaju u rijeku Bregavu,
– ilegalna sječa platana kod Nove plaže,
– uz Bregavu poslije Naselja Todorović nema ni jednog kontejnera, turisti uzrokuju deponije ,
– nemaju adekvatnu pruženu pomoć ekološke organizacije za riješavanje ekoloških problema.

U toku akcije skupljeno je ukupno 25 vreća otpada na ovom području, sa ukupno 19 učesnika. Za učesnike akcije čišćenja je obezbjeđena hrana kao i osveženje od organizatora akcije čišćenja.

Eko HUB Blagaj, kojim koordinira Omladinski klub Novi Val Blagaj, pokrenut je u sklopu projekta “Misli o prirodi!” koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Vlada Švedske.

Search