skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Novi Val organizuje akciju čišćenja na području lokalne zajednice Stolac

U sklopu realizacije novog projekta Eko HUB Blagaj, Omladinski klub Novi Val organizuje akciju čišćenja sa lokalnom zajednicom Stolac, udruženjem za očuvanje prirodne sredine i razvoj turizma ”EkoTUR” Stolac i odredom izviđača ”Bregava” Stolac.

Akcija čišćenja će se održati 1.10.2020 (četvrtak) sa početkom u 11:00 h na lokaciji Stolac – „Iznad brane“.
Akciji čišćenja se mogu pridružiti svi ostali građani koji žele da na ovaj način doprinesu očuvanju okoliša.

Predstavnici lokalne zajednice Stolac na radnom sastanku su predstavili svoje probleme u zajednici:
– deponije koje se nagomilavaju kraj rijeke Bregave,
– ilegalne kanalizacije koje se ispuštaju u rijeku Bregavu,
– ilegalna sječa platana kod Nove plaže,
– uz Bregavu poslije Naselja Todorović nema ni jednog kontejnera, turisti uzrokuju deponije ,
– nemaju adekvatnu pruženu pomoć ekološke organizacije za riješavanje ekoloških problema.

U slučaju vremenskih nepogoda, akcija čišćenja će biti odgođena gdje će se u dogovoru sa predstavnicima lokalne zajednice Stolac odrediti novi datum.
Eko HUB Blagaj, kojim koordinira Omladinski klub Novi Val Blagaj, pokrenut je u sklopu projekta “Misli o prirodi!” koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Vlada Švedske.

Search