skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Prijavite se za učešće u projektu i osvojimo slobodu izražavanja zajedno

Projekat “HUB za zaštitu slobode izražavanja“ nastoji mladima približiti razumijevanje potpunog spektra slobode izražavanja (slobodu govora, slobodu okupljanja, slobodu mišljenja…), kao i sva prava koja idu uz ove slobode, ali i odgovornosti koje one nose.

Do 13.07. je otvoren poziv za sve mlade od 17 do 27 godina da se prijave za učešće u projektu u ulozi ambasadora za zaštitu slobode izražavanja.

Trenutno je u procesu izrada Tolkit vodiča za mlade.

Pratite naše društvene mreže za više detalja o budućim aktivnostima!

Projekat finansira @eubih

 

mladibl.com

Search