skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info
banner_top3
sweL[1]
cpcd-logo
mislioprirodi_logo

EKO VIJESTI

Eko vijesti imaju za cilj da animiraju i pokrenu građane da se priključe u djelovanju zaštite prirode. Ovim vijestima želimo da djelujemo na ekološku svijest građana putem online mreža da bi shvatili važnost očuvanja kao i  zaštite prirode. Eko vijesti će da sadrže najnovije informacije i aktuelna dešavanja vezana za prirodu i okoliš.

EKO ALARM

Putem Eko alarma građani sa područja Stoca, Nevesinja, Blagaja, Ljubinja i Čapljine mogu prijaviti ekološke incidente i probleme u prirodi.

Popunjavanjem obrazca građani će moći da prijave deponije, zagađenja ili ekološki problem  gdje će se informacije putem Eko Hub Blagaj podijeliti sa nadležnim Gradskim službama sa područja Mostara/Blagaja, Stoca, Nevesinja, Ljubinja i Čapljine.

Sve vaše prijave kao i lični podatci će biti anonimnog karaktera

EKO CHAT

Eko chat je sigurna, privatna aplikacija koja povećava timski rad i povećava produktivnost zajedničkog rada u toku projekta Eko Hub Blagaj. Ovim putem Vas pozivamo  da komentirišete naše objave, da pišete sugestije, pohvale, kao i neke nove informacije, ideje vezane za okoliš, zaštitu i očuvanje okoline. Chat možete aktivirati u donjem desnom uglu stranice.

EKO MULTIMEDIJA

Kroz projekat Eko Huba je predviđeno da se implementira foto i video produkcija, video klipovi od trajanja 1-3 minute koji će biti predstavljeni putem web stranice, socijalnih mreža i youtube kanala. Video materijali će biti bazirani na pozitivnim i konkretnim aktivnostima projekta kao i lokalnih incijativa, koji će imati cilj da animiraju građane i predstavnike lokalnih zajednica da nam se priključite u realizaciji samog projekta. Ukoliko imate neke zanimljive video materijale molimo Vas da nam ih pošaljete na naše kontakte.

EKO KAMPANJE

Unutar Eko kampanje informacije koje će se bazirati na području 5 lokalnih zajednica, gdje je cilj podizanje ekološke svijesti stanovništva i animiranje raslopoživih resursa. Komunikacija između ovih 5 opština odvijati će se preko Eko kampanje, kao i sve druge aktivnosti koje se budu sprovodile.

Search