DOBRODOŠLI

MO-Redar

Cilj aplikacije i web stranice je omogućiti građanima Mostara  prijavu komunalnih nepravilnosti na području grada Mostara kao što su: oštećenje puteva, oštećena signalizacija, otpad, nepravilnosti u sistemu za vodu i kanalizaciju, oštećena zelena površina i parkovna oprema, neispravna javna rasvjeta, i druge kategorije nepravilnosti koje narušavaju kvalitetu života u gradu.

NAŠA MISIJA

Grad za ljepšu budućnost

Preuzmite aplikaciju na svoj telefon

Aplikacija je dostupna na Apple Store i Google Play store

Uslikajte fotografiju nepravilnosti koja se nalazi na nepropisnom mjestu

Dokumentujte bilo koju nepravilnost

Automatski se označava vaša lokacija

Na osnovu lokacijskih podataka vašeg uređaja

Pošaljite nam prijavu nepravilnosti

Mi ćemo je pregledati, objaviti, kontaktirati nadležne

Naš cilj

Na putu do čiste i zelene budućnosti!

Aplikaciju možete preuzeti na Google Play i instalirati na iOS:

NAŠ CILJ

MO-Redar čuva Mostar:
prijavi nepravilnost danas!

MO-Redar predstavlja inovativan alat namijenjen građanima Mostara kako bi aktivno sudjelovali u očuvanju kvalitete života u svom gradu. Ova aplikacija pruža jednostavan i efikasan način za prijavljivanje različitih komunalnih nepravilnosti koje utiču na infrastrukturu, okoliš i sigurnost gradskog područja.

Jedna od ključnih funkcija MO-Redara je omogućavanje građanima da prijave različite vrste nepravilnosti. To uključuje oštećenja na putevima i signalizaciji, nepravilnosti u odlaganju otpada, problematične situacije u sistemu vodoopskrbe i kanalizacije te oštećenja zelenih površina i opreme u parkovima. Također, aplikacija omogućava prijavu neispravne javne rasvjete i drugih nepravilnosti koje mogu ugroziti sigurnost i kvalitetu života stanovnika Mostara.

Kroz jednostavno korištenje ove aplikacije, građani mogu brzo i jednostavno dokumentirati problem, priložiti fotografije ili dodatne informacije te ih proslijediti nadležnim službama. Time se olakšava proces prijavljivanja i rješavanja nepravilnosti, a istovremeno se potiče aktivno sudjelovanje građana u stvaranju boljeg okruženja.

MO-Redar ima potencijal transformirati način na koji građani percipiraju svoju ulogu u očuvanju grada. Omogućava nam da budemo aktivni sudionici u procesu otklanjanja problema i unapređenja infrastrukture, stvarajući time osjećaj zajedničke odgovornosti za Mostar. Ova aplikacija predstavlja korak prema modernizaciji komunalnih usluga i promovisanju transparentnosti, što rezultira boljim i sigurnijim gradom za sve njegove stanovnike.

NAŠI PARTNERI
REGISTRACIJA

Registrujte se i pratite svoje prijave

Prijavu možete poslati i anonimno.

Scroll to Top