skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Eko Hub Blagaj/Novi Val organizuje drugi radni sastanak sa 5 lokalnih zajednica

U sklopu projekta Eko HUB Blagaj, Omladinski klub Novi Val organizuje drugi radni sastanak sa 5 lokalnih zajednica (Nevesinje, Ljubinje, Stolac, Čapljina, Blagaj).

U proteklom periodu u ovim lokalnim zajednicama su implementirane lokalne inicijative/akcije čišćenja koje imaju za cilj podizanja svijesti kod građana u ovim lokalnim zajednicama. Kroz ovaj radni sastanak će se raditi na uspostavljanju dvosmjerne partnerske saradnje između organizacija civilnog društva, privrednih subjekata, lokalnih donosioca odluka kako bi zajednički riješili ekološke probleme u ovim lokalnim zajednicama.

Radni sastanak će se održati 04.05.2021 (Petak) sa početkom u 10:00 h,  u prostorijama Eko centra Blagaj.

 

 

 

Ciljevi radnog sastanka:

predstavljanje dosadašnjih aktivnosti projekta Eko Hub Blagaj,

izlaganje i diskusija o daljim postojećim ekološkim problemima unutar lokalnih zajednica (Nevesinje, Ljubinje, Stolac, Čapljina, Blagaj),

pregled dosadašnjih akcija čišćenja unutar lokalnih zajednica,

planiranje daljih aktivnosti, kao i akcija čišćenja sa ciljem riješavanja ekoloških problema,

diskusija o zajedničkom djelovanju unutar projekta, kao i aktivnosti Eko Hub-a Blagaj.

Eko HUB Blagaj, kojim koordinira Omladinski klub Novi Val Blagaj, pokrenut je u sklopu projekta “Misli o prirodi!” koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska.

Search