skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Zaštita od represivnih mjera – prava i sigurnost novinara i aktivista

Transparency International u Bosni i Hercegovini organizuje završni trening pod nazivom „Zaštita od represivnih mjera – prava i sigurnost novinara i aktivista, koji će se održati 17. aprila 2024. godine u Banjaluci u Hotelu „Jelena“ sa početkom u 12:00 časova.

Cilj treninga je informisati novinare i aktiviste o izazovima nastalim izmjenama Krivičnog zakonika Republike Srpske i obučiti, te dati praktične savjete na koji način da se zaštite od krivičnog progona, kao i dati upute i smjernice o pravima u krivičnom procesu i pred nadležnim organima.

Kroz obuku će biti adresirana pitanja u vezi sa novim krivičnim djelima propisanim Krivičnim zakonikom Republike Srpske –  kakvu implikaciju imaju u praksi, koji su to mehanizmi prevencije i pristupi u objavljivanju informacija i izvještavanju kako bi se zaštitili od krivičnog procesuiranja, a zadržali objektivnost, relevantnost i profesionalnost u izvještavanju.

Pored toga, posebna pažnja biće posvećena pravima u krivičnom procesu, ukoliko dođu u situaciju da budu predmet krivičnog procesa, prema različitim fazama postupka i praktičnim savjetima, kako bi se adekvatno zaštitili.

Uvodni dio obuke biće iskorišten za informisanje učesnika o mehanizmima pružanja pravne pomoći, kontaktima putem kojih mogu potražiti pravnu pomoć, koju vrstu pravne pomoći imaju na raspolaganju, u kojem trenutku i na koji način je potražiti i sl.

ti-bih.org

Search