skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Održana prva edukacija u sklopu projekta Mostovi prijateljstva Osnovnih škola Grada Mostara u Eko Centru Blagaj

Osnovna škola Blagaj i Osnovna škola Bartola Kašića danas su zajedno sa Omladinskim klubom Novi Val proveli edukativni dan u prirodi u sklopu projekta sa Njemačkom ambasadom – „Mostovi prijateljstva Osnovnih škola Grada Mostara“.

Cilj ovog događaja bio je podizanje svijesti kod učenika o ekološkim izazovima s kojima se suočavamo danas, te o važnosti očuvanja biodiverziteta i okoliša. Učenici su imali priliku sudjelovati u različitim radionicama koje su se fokusirale na hercegovačke magarce i bjeloglave supove, te su kroz njih naučili mnogo toga o ovim rijetkim životinjama.

Edukatori Omladinskog kluba Novi Val, istakli su zadovoljstvo posjetom Osnovnih škola i zahvalili se učenicima na interesu i želji za učenjem o prirodi te na njihovom angažmanu u zaštiti i očuvanju prirodnih resursa.

Ovaj događaj je potvrdio važnost edukacija u prirodi i podizanja svijesti o očuvanju okoliša i biodiverziteta među mlađim generacijama.

Search