skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Održana edukacija sa ciljem pomovisanja prijateljstva i razumijevanja među Osnovnim školama u Mostaru

Omladinski klub Novi Val danas je zajedno sa školama Grada Mostara OŠ “Bijelo Polje” Potoci i Osnovna škola Ilije Jakovljevića sproveo edukativni dan škole u prirodi u sklopu projekta  sa Njemačkom ambasadom –  „Promovisanje prijateljstva i razumijevanje među Osnovnim školama u Mostaru“.

Cilj ovog događaja bio je podizanje svijesti kod učenika o biologiji i ekologiji, kao i o važnosti očuvanja biodiverziteta i okoliša.

Učenicima je predstavljen i projekat “Misli o prirodi!” koji je jako važan za očuvanje okoliša u BiH.

Učenici su imali priliku sudjelovati u različitim radionicama i edukacijama koje su se fokusirale na hercegovačke magarce i bjeloglave supove, te su kroz njih naučili mnogo toga o ovim ugroženim životinjskim vrstama. Nakon toga, učenici su imali čas crtanja u prirodi gdje su kroz svoje crteže mogli dati svoje ideje za zaštitu i očuvanje okoliša.

Adnan Đuliman i Emina Lulić – edukatori Omladinskog kluba Novi Val zahvalili su se učenicima na interesu i želji za učenjem o prirodi te na njihovom angažmanu u zaštiti i očuvanju prirodnih resursa.

Ovaj događaj ima važnu ulogu u podizanju i izgradnji svijesti o očuvanju okoliša i biodiverziteta među mlađim generacijama, kao i stvaranju bolje komunikacije između osvnovih škola Grada Mostara.

Search