skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Održana još jedna edukacija sa ciljem pomovisanja prijateljstva i razumijevanja među Osnovnim školama u Mostaru

Danas je Omladinski klub Novi Val organizovao izvanredan događaj u prirodi, zajedno sa Osnovnom školom Bartola Kašića i  Osnovnom školom “Vrapčići”. Ova inicijativa je dio projekta “Promovisanje prijateljstva i razumijevanja među Osnovnim školama u Mostaru”, podržanog od strane Njemačke ambasade. Uz naglasak na pomirenje i ekologiju, ovaj događaj ima za cilj da probudi emocije kod učenika, podstakne ih da razmišljaju o biologiji, ekologiji i važnosti očuvanja biodiverziteta i okoliša.

Kroz razne radionice i edukativne aktivnosti, učesnici dobili su priliku da se povežu sa hercegovačkim magarcima i bjeloglavim supovima, koji su ugrožene vrste u našem području. Ova interakcija sa životinjama omogućila im je da prošire svoje znanje o tim predivnim bićima, njihovom prirodnom staništu i njihovoj važnoj ulozi u očuvanju prirodnog ekosistema. Učenici su se inspirisali ovim susretima i shvatili da svaki pojedinac može imati značajnu ulogu u očuvanju prirode.

Učenici su upoznati i sa projektom “Misli o prirodi!” koji je jako važan u procesu zašite BiH.

Posebno zanimljive aktivnosti bile su likovne i literarne radionice u prirodi, gde su učenici mogli da iskoriste svoju kreativnost i izraze svoje ideje o zaštiti i očuvanju okoliša. Dok su crtali i pisali u predivnoj prirodnoj okolini, osjećali su posebnu vezu sa prirodom i inspirisani su svim onim što su naučili o bogatstvu života u našem području. Takvi trenuci su dragocjeni, jer pomažu našim mladim ljudima da razviju dublje razumijevanje prirode i da se zaljube u nju.

Projekti poput ovog imaju izuzetan značaj, jer omogućavaju učenicima da steknu veću svijest o važnosti očuvanja prirode i okoliša. Kroz ovakve aktivnosti, oni postaju svijesni svoje ključne uloge u zaštiti prirodnih resursa i razvijaju duboku ljubav prema prirodi. Ovo je ključno za stvaranje budućih generacija koje će aktivno raditi na očuvanju okoliša i održivom razvoju.

Naša mladost je snaga za promjene, i kroz projekte koji ih povezuju sa prirodom i podstiču emocije pomirenja i razumjevanja. Omladinski klub Novi Val je posvećen tome da podstakne pomirenje među zajednicama i istovremeno gradi svijest o ekološkim pitanjima.

Search