skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Ožujsko pivo i Novi Val sa lokalnim partnerima održali akciju čišćenja korita rijeke Bune u okviru kampanje “Čuvaj, pazi, ne bacaj!”

Omladinski klub “Novi val”, lokalni partner “Blagaj City”  i druženje sportskih ribolovaca “NERETVA 1933” održali su akciju čišćenja u saradnji sa društveno odgovorenom kompanijom Molson Coors i njihovim brendom Ožujsko pivo.

Akcija čišćenja se održala 23.07.2022 (subota), na lokaciji – od Vrela Bune do Rekreacionog centra Bunica.

Akcija čišćenja je krenula sa okupljanjem i registracijom učesnika u 11:00 sati kod parkinga GalčićiVrelo Bune, u toku akcije baziralo se na uklanjanje smeća iz korita rijeke Bune, gdje je skupljeno ukupno 34 vreće otpada, sa ukupno 32 učesnika koji su učestvovali u toku ove akcije čišćenja.

Kampanja pod sloganom “Čuvaj, pazi, ne bacaj!”  ostvarila je cilj čišćenje korita rijeke Bune na potezu Vrelo Bune – RC Bunica, s ciljem podizanja svijesti građana o ekološkim problemima.

Ovim putem posebno želimo da se zahvalimo lokalnom partneru „Blagaj City“ na kanuima sa kojima se i ova akcija održala.

Ovim putem želimo također informisati građane da su planirane i druge akcije čišćenja na rijekama Hercegovine.

Za više informacija posjetite web stranicu www.novival.info

 

Search