skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Ožujsko pivo i Novi val sa lokalnim partnerima najavljuju akciju čišćenja korita rijeke Bune u okviru kampanje “Čuvaj, pazi, ne bacaj!”

Omladinski klub “Novi val”, lokalni partner “Blagaj City”  i druženje sportskih ribolovaca “NERETVA 1933” najavljuju akciju čišćenja u saradnji sa društveno odgovorenom kompanijom Molson Coors i njihovim brendom Ožujsko pivo.

Akcija čišćenja  će se održati 23.07.2022 (subota), na lokaciji – od Vrela Bune do Rekreacionog centra Bunica.

Kampanja pod sloganom “Čuvaj, pazi, ne bacaj!”  ima za cilj čišćenje korita rijeke Bune na potezu Vrelo Bune – RC Bunica, s ciljem podizanja svijesti građana o ekološkim problemima.

Akcija čišćenja će početi i krenuti sa okupljanjem i registracijom učesnika u 11:00 sati kod parkinga Galčići, Vrelo Bune. Akcija čišćenja će se bazirati na uklanjanje smeća iz korita rijeke Bune, a cilj ove akcije je djelovati na svijest ljudi o važnosti očuvanja prirode i tako poboljšati uslove života svih građana unutar lokalne zajednice.

Ovim putem želimo informisati građane da su planirane i druge akcije čišćenja na rijekama Hercegovine.

Za više informacija posjetite web stranicu www.novival.info

Search