skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

U Blagaju održana napredna obuka – “potraga i spašavanje u prirodi“

U Eko centru Blagaj je započela obuka – „Napredna edukacija potrage i spašavanja u prirodi“ koju organizuje TIKA (Turska agaencija za saradnju i koordinaciju)  u suradnji sa Ministarstvom sigurnosti BiH i organizacijom IHH (Turska humanitarna organizacija). TIKA provodi brojne projekte u BIH koje doprinose prospretitetu ove države. U ovoj obuci koja se održava na području Eko centra Blagaj učestvuje 26 polaznika. Ovi polaznici su obuku obavljali na sektoru A (pejotl) i sektoru B (pčelinjak) na području penjališta Blagaj. Eko centar Blagaj sa izradom prve vještačke stijene 2014 godine postaje baza za razvoj penjanja i raznih obuka, a danas geografski prostor za penjanje na području Blagaja koji zauzima oko 2,5 km2.Na penjalištu se nalazi oko 130 smjerova  što predstavlja razne vrste smjerova kojima se mogu zadovoljiti razni penjači.

Search