skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Studenti iz Australije posjetili su Eko centar Blagaj

Studenti iz Australije koji su preko Bosnia and Herzegovina future fondation posjetili Bosnu i Hercegovinu danas su bili u obilasku Eko centra Blagaj.  Novi Val je omladinska organizacija čije je sjedište u Eko centru Blagaj čiji je cilj animiranje mladih i uključivanje maldih ljudi u zaštitu i očuvanje okoline, kao i uključivanje u razne ekološke, edukativne, sportske, turističke aktivnosti. Studenti koji su bili u posjeti su studenti 2 i 3 godine, koji studiraju inžinjering mada je među njima bilo i onih koji su na putu da magistriraju. Tim Novog vala ih je upoznao sa radom Eko centra i načinom na koji ovaj Eko centar funkcioniše. Novi val je pokrenuo više projekata sa ciljem razvoja eko turizma kao i zaštitom narušenog Biodiverziteta u Bosni i Hercegovini, kao i edukacione programe sa osnovnim školama, a cilj je interakcija i upoznavanje djece sa prirodom i zaštitom okoliša. Studenti su imali priliku da se penju na umjetnoj stijeni koja je postavljena u dvorištu Eko centra kao i da nauče vise o bjeloglavim supovima, i da ih vide u prostorijama gdje se sada nalaze preparirani. Studenti su uživali u posjeti i imali su priliku naučiti nešto novo.

Search