skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Irađen Registar kućnih ložišta i zagađenja zraka u mjesnim zajednicama u Zenici i Zavidovićima

U Zenici je održana Završna konferencija povodom realizacije projekta “Registar zagađivača iz kućnih ložišta na području ZDK i njihov utjecaj na zrak“. Prezentirana je pilot-studija uticaja emisije polutanata iz kućnih ložišta na zagađenje zraka na području Kantona, u organizaciji Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ).

Paralelna mjerenja i ispitivanja

– Projekt je trajao ravno godinu dana, od marta prošle godine. Prije svega smo angažirali mobilne mjerne stanice u tri zenička naselja, Pojske, Arnauti i Banlozi, te naselju Kovači u Općini Zavidovići, paralelno koristeći stacionarne stanice i podatke federalnog Hidrometeorološkog zavoda, radeći komparaciju između ta dva mjerenja. Istovremeno sa periodom mjerenja, u tim mjesnim zajednicama radili smo anketiranje više od šest stotina domaćinstava postavljajući im pitanja o vrstama energenata, kao i načinu zagrijavanja stambenog prostora, vrsti stolarije i izolacije objekta i slično, ističe voditelj projekta Safet Kubat.

Potom je izrađen “registar kućnih ložišta”, koji je spoj svih ovih bitnih podataka, od socijalnog i finansijskog stanja porodica (što uveliko utječe na izbor vrste energije kojom zagrijavaju domaćinstva) do potrošnje energije i energenata.

Plan INZ-a, što je i svojevrsna preporuka ove studije, da se putem izrade geoportala, sa lokacijama i specifičnostima svakog područja, uključi niz značajnih podataka, od aerozagađenja, zagađenja hrane i vode, divljih deponija, pa do zaraznih bolesti, prijema u ambulantama, liječenja, jednom rječju svega što utječe na zdravlje građana.

– Plan je da ovaj pilot-projekat bude proširen  na područje cijelog Zeničko-dobojskog kantona, te da u njega uključimo i druge institucije, ustanove i subjekte koji se bave mjerenjem zagađenja zraka, kao što je to Institut “Kemal Kapetanović”, te da se dobije sveobuhvatna slika o broju, rasporedu, vrstama i koncentraciji utjecaja kućnih ložišta u svim naseljenim mjestima Kantona, ističe Kubat.

U cijelom projektu uključene su sve dosadašnje studije, mjerenja i stručni radovi ove, ali i drugih institucija i ustanova. Na skupu na kojem su učestvovali predstavnici gradova i općina, federalnog Fonda za okoliš koji je sufinansirao pilot-projekt i izradu Studije, te institucija kojih se tiče ova problematika, istaknuta je potreba da se što prije krene sa nastavkom i “zaokruživanjem” ovakvih aktivnosti na područje cijelog Kantona

Search