skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Posljedice klimatskih promjena

Kada se spomenu klimatske promjene, prvo na što se pomisli jeste topljenje glečera, nestanak ledenih polova i vremenske nepogode. Treba znati da je možda glavna prijetnja od klimatskih promjena njen utjecaj na zdravlje ljudi. Ljudska civilizacija je i pored snažnog tehnološkog razvoja i dalje suštinski vezana za prirodne sisteme i direktno zavisi od procesa koji se u njima odvijaju. Direktne posljedice klimatskih promjena kao što je porast temperature, topljenje leda, porast nivoa mora i okeana i izmjena režima padavina mogu prouzrokovati značajne probleme u funkcionisanju ljudskog društva. Proizvodnja i dostupnost hrane i vode, snabdjevanje energijom, transport, su samo neki od elemenata na kojima je zasnovano ljudsko zdravlje.

Prema IV izvještaju Međuvladinog panela o klimatskim promjenama (IPCC, 2007) i najoptimističnijem scenariju temperatura će u razdobolju od 2012-2025 porasti za 1.8°C (1.1°C do 2.9°C), a prema najpesimističnijem scenariju za čitava 4o °C (2.4°C do 6.4°C). Prema istom scenariju nivo mora će porasti za 18-38 cm, odnosno 26-59 cm.

Osim toplote i suše, jake kiše i poplave izazvane velikim padavinama utječu na propadanje poljoprivrednih proizvoda i neredovno snabdjevanje hranom kao i na zagađenje pitke vode, čime se stvaraju uslovi za mnoge bolesti, infekcije i zaraze. Klimatske promjene nisu samo uslov za vidljive fizičke promjene na čovjeku. Ne treba zaboraviti i mentalne i emocionalne probleme kod ljudi čiji su domovi uništeni usljed klimatskih nepogoda.

Podizanje svjesti javnosti o potrebi i nužnosti prelaska sa fosilnih goriva na obnovljive izvore energije je jako bitno za utjecaj klimatskih promjena. Drugu planetu nemamo, a hoćemo li je sačuvati i zaštititi – zavisi od nas samih!

Search