skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Uginule posljednje jedinke Bjeloglavih Supova u BIH

Ovim putem želimo da obavjestimo javnost da je došlo do uginuća dvije jedinke Bjeloglavih Supova koje su se nalazile u Eko centru Blagaj.

Kao što su mnogi upoznati dana 22.10. 2018 u Eko centru Blagaj je došlo do trovanje psa Plenkija koji je u početku pokazivao znakove letargije ali gdje nismo ozbiljno shvatali njegove probleme, njegovo stanje se naglo pogoršalo nakon čega je i uginuo.

Nakon par dana od uginuća psa Plenkija primjetili smo da se nešto čudno dešava i sa Supovima, odmah smo obavjestili veterinare, nadležne kantonalne i federalne inspektore i pokušali spasiti ptice.

S obzirom da nismo znali o čemu je riječ, uzeti su uzorci koji su poslani na Veterinarski fakultet Sarajevo gdje se radilo na analizama za  viruse.

U međuvremenu smo sa kolegama iz Španije,Makedonije i Srbije pokušali spasiti ptice dajući im ljekove gdje je mužjak Jablan uspio da se oporavi a ženka Lily nakon 7 dana danonoćne borbe je nažalost uginula na rukama naših članova organizacije.

Nakon uginuća, ženka Lily odmah je prebačena na patologiju Veterinarskog fakulteta u Sarajevo a nastavilo se sa praćenjem i monitoringom mužjaka koji se vrlo brzo oporavio i čekali smo nalaze patologije kao i nalaze koji su rađeni na eventualno prisustvo virusa.

Dana 22.11. u jutarnjim satima nakon provjere kafeza utvrđeno je da je mužjak Bjeloglavog supa -Jablan uginuo.

Želimo također da obavjestimo javnost da su danas pristigli nalazi sa patologije i nalazi za viruse gdje ptica nije bila pozitivna ni na jedan od potencijalo mogućih virusa (West Nill linija 1 i 2, Avijarnih paramikso virusa  tip 1 kao i prisustvo ptičijih influenca A virusa) koje je radio Prof.dr Teufik Goletić.

Nakon patološkog pregleda ženke Lily donešeno je i mišljenje Doc.dr Amer Alić.

„Na osnovu makroskopse i mikroskopske slike mišljenja smo da je najvjerovatnije životinja uginula od posljedica trovanja.

Nažalost nismo u mogućnosti tvrditi tačan izvor trovanja niti identificirati toksičnu supstancu.“

 

Ovim putem želimo da skrenemo pažnju javnosti da smo u zadnjih 20 dana primili veliki broj informacija koje su vezane za  trovanje pasa i mačaka na širem području Mostara ali i Fedracije BiH.

 

U razgovorima sa partnerskim organizacijama dobili smo također informacije da je trovanje životinja postalo uobičajeno i da se ovakvim radnjama mora stati u kraj.

Na kraju želimo poručiti građanima Bosne i Hercegovine da Novi val nastavlja sa projektom vraćanja Bjeloglavih Supova u Bosnu i Hercegovinu i da nas ovakve stvari sigurno neće obeshrabriti.

 

Želimo da se zahvalimo svim dobrim ljudima koji su direktno ili indirektno bili sve ovo vrijeme sa nama i pružali nam podršku.

Analiza i mišljenje  Veterinarskog Fakulteta Sarajevo Patologija VI-PAT-395_18_20.11.2018(1)

Virusologija nalaz:Nalazi_Blagaj

 

Press konferencija:

 

Search