skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info
Međunarodni Dan Planina

međunarodni dan planina

Skupština UN-a proglasila 11. decembar međunarodnim danom planina, nakon što je Međunarodna godina planina, koju je UN proglasio 2002. godine, ukazala na potrebu stalnog osvješćivanja golemog značenja planina i održivog razvoja njihovog okoliša za očuvanje kvalitetnog života stanovništva. Međunarodni dan…

Read More
  • 1
  • 2
Search