skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Proizvodnja i reciklaža ambalažnog otpada

Ne postoje pouzdani statistički podaci o proizvodnji ambalažnog otpada u BiH. To je uglavnom uzrokovano nedostatkom redovne i tačne statistike za taj pokazatelj. Jedan od razloga je nedostatak primarnih zakonskih propisa o ambalaži i ambalažnom otpadu. Sistem za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom još uvijek nije uveden u BiH.

Međutim, mogu se dati grube procjene proizvodnje ambalažnog otpada. Na osnovu rezultata analize morfološkog sastava otpada koji je odložen na Regionalnu deponiju Uborak, zatim na odlagalištima u Kantonu Sarajevo i općini Tuzla, godišnja količina ambalažnog otpada iznosi 239.972 tona što je jednako godišnjoj količini od 62 kg po stanovniku. Razlozi za to su visoki transportni troškovi, nedostatak selekcije otpada na izvoru, nedostatak sistema za prikupljanje i odgovarajućeg tržišta za reciklažu u cijeloj državi, nedostatak subvencija i podsticaja, kao i nedovoljno razvijena javna svijest. U BiH još uvijek nije rasprostranjeno odvojeno prikupljanje i obrada ambalažnog otpada, to bi trebalo što prije sprovesti jer time će se znatno utjecati na okoliš i kvalitet života.

Search