skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info
Održana Još Jedna Edukacija Sa Ciljem Pomovisanja Prijateljstva I Razumijevanja Među Osnovnim školama U Mostaru

Održana još jedna edukacija sa ciljem pomovisanja prijateljstva i razumijevanja među Osnovnim školama u Mostaru

Danas je Omladinski klub Novi Val organizovao izvanredan događaj u prirodi, zajedno sa Osnovnom školom Bartola Kašića i  Osnovnom školom "Vrapčići". Ova inicijativa je dio projekta "Promovisanje prijateljstva i razumijevanja među Osnovnim školama u Mostaru", podržanog od strane Njemačke ambasade.…

Read More
Search