skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Interetnička saradnja,ekologija i poduzetništvo mladih Hercegovine

Aktivnosti koje Omladinski klub Novi val  sprovodi od 2010. godine kroz direktne aktivnosti na terenu ima za cilj spajanje  učenika osnovnih škola grada Mostara i Nevesinja (bosanski, srpski i hrvatski plan i program).
Osim projekata koje smo do sada realizovali sa ambasadom Sjedinjenih Američkih  Država,  projekata sa ciljem pomirenja, dijaloga i interetničke saradnje u ovoj oblasti ima vrlo malo i  upravo zbog toga naš cilj je da kroz ovaj projekat potaknemo mlade ljude da počinju razmišljati i poduzetnički.

Danas su u Eko centru Blagaj su bile upriličene radionice za 7, osnovnih škola Grada Mostara i Nevesinja sa ukupno 94 učenika i 8 nastavnika.

Predviđeni plan se odnosi na poduzetničku inicijativu koja bi donosila simboličan prihod školi, školskim sekcijama ili opremila neke od nastavničkih učionica. Na ovaj način bi se i učenici osjećali društveno odgovornije.

Prvih 9 prijedloga biznis projekata koje komisija ocijeni kao najbolje. dobit će nagradu u vrijednosti od 400 dolara , što bi se koristilo isključivo za nabavku opreme, materijala ili sličnih potreba za realizaciju ideje.

Glavni cilj projekta zasnovan je na interetničkoj saradnji osnovnih škola u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj (Mostar i Nevesinje), kako bi se na jednoj strani pokazalo bogatstvo različitosti kao i  bogatstvo jednakosti na drugoj. Osim toga, želimo pokazati djeci koliko je važan biodiverzitet i priroda za ljudska bića. To će se raditi kroz edukativne programe i poduzetničke aktivnosti kako bi mladi mogli saznati koliko je važna ekologija, poduzetništvo, kultura i biodiverzitet, ali i koliko je važna interetnička saradnja; pomirenje i koegzistencija na ovim područjima.

 

Slike možete pogledati na sljedećem linku: https://photos.google.com/share/AF1QipPPK_Bay5ZSwDjv8VLFk6G-QDTmZWGBqRW_p0m5AvNea3-dy9bbXnOoTcOjR-spTA?key=TzJ3MGVsbUpjbXgxX015WU1LcFVUalV0Z2JheWhR

Search