skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Eko HUB Blagaj poziv za edukaciju – Foto/socijalne mreže

U današnje moderno vrijeme u procesima zagovaranja pojedinih ekoloških aktivnosti kratki video filmovi , fotografije i predstavljanje istih putem socijalnih mreža je vrlo bitan aspekt kako bi se predstavili pojedini rezultati ostvareni na terenu.

U ovom dijelu projektnih aktivnosti koje se odnose na jačanje kapaciteta i partnerstva smo odlučili organizovati edukacije o kreiranju digitalnih sadržaja u okviru Eko Hubova i podignuti naše digitalne kapacitete i sadržaje na jedan veći nivo.

Danas možemo reći da zahvaljujući pametnim telefonima imamo svi mogućnost snimiti video, uslikati fotografiju i postaviti na socijalne mreže, međutim imamo puno preduslova kako bi došli do kvalitetnih materijala i da li se one odnose na video materijal ili fotografiju jednako je važno.

Zahvaljujuću sve većem broju programa za video montažu ili programa za obradu fotografija jedan od osnovnih uslova je da moramo znati kako koristiti digitalnu tehnologju i na koji način je predstaviti krajnjem konzumentu kako bi ostvarili pozitivan rezultat.

Edukacije koje su predviđene ogledaju se u angažmanu edukatora kroz sljedeće aktivnosti:

Foto/socijalne mreže: Tehnička ispravnost fotografije , story telling, kompozicija, način fotografisanja, svjetlo u fotografiji i obrada fotografije. Socijalne mreže, upotreba, korištenje i najbolji način da se poruka o načinu zagovaranja prenese na širu publiku ili da se  ciljano prenese na stake holders_e.

Poziv ostaje otvoren 7 dana, ponude slati na ekohubblagaj@gmail.com.

Search