skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

NAJAVLJUJEMO 10 ORNITOFESTIVAL BLAGAJ 2021

                             10 ornitofestival u organizaciji Omladinski klub Novi Val i partnera Ornitološko društvo Naše                                             Ptice Sarajevo 10 Ornitofestival održat će se u Blagaju, od 22. do 24. oktobra 2021.

 

 

Tema ornitofestivala je
“Zaštita ugroženih vrsta ptica”

Organizatori će pokriti troškove smještaja i učešća za određeni broj odabranih učesnika.

Prijave za ornitofestival možete slati do 20.09.2021. slanjem registracijskog formulara

Bosanski jezik Registracijski-List-BOS-novi-val (2)

Engleski jezik Registracijski-List-ENG-novi-val , na adresu

ekohubblagaj@gmail.com

Search