skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Dan planete Zemlje

Međunarodni Dan planeta Zemlje na cijeloj se zemaljskoj kugli, u gotovo svim zemljama svijeta, obilježava se istog dana: 22. Aprila. A sve je počelo prije pedesetak godina u Sjedinjenim Američkim Državama, kad su organizirane masovne demonstracije za zaštitu okoliša. U našoj domovini  dan posvećen planeti Zemlji organizirano se obilježava od 1990. godine.

To je dan kada bi se svi trebali zamisliti i zapitati: Što ja mogu učiniti za našu Zemlju? Kako mogu pridonijeti tome da naš planet – taj naš jedini dom koji imamo – spasimo od onečišćenja i uništenja te ga očuvamo za sebe, svoju djecu i one koji dolaze poslije nas?

Rešenje mnogih problema se može naći u obrazovanju. Obrazovanje je proces koji traje celog života, nikad nije kasno! Obrazujmo sebe i druge- šta činimo u pokušaju da spasimo sopstveni dom – planetu Zemlju!

Razvoj ljudske civilizacije usko je povezan s prirodnim resursima Zemlje, koji osiguravaju hranu, vodu i sve druge potrebe za zdrav život. Povećanje ljudske populacije dovelo je do prekomjernog iskorištavanja tih prirodnih resursa što predstavlja problem današnjice. Vodeći se za svojom dobrobiti, ljudi su postali glavni zagađivači okoliša. Kad su onečišćenja postala prijetnja za zdravlje, počelo se intenzivno raditi na saniranju šteta i vraćanju ravnoteže u prirodi!

Search