skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Vitamin koji čuva od štetnih utjecaja zagađenog zraka

Prema podatcima Svjetske zdravstvene organizacije, više od 90% svjetske populacije živi u područjima gdje zagađenje zraka prelazi granice. Naučnici dugo sumnjaju da PM 2.5 (sitne čestice u zraku) izazivaju epigenetske promjene u našim ćelijama koje mogu da ugroze naše zdravlje.

Upravo iz tog razloga, međunarodni tim naučnika je 2017. godine uradio kliničko ispitivanje u želji da saznaju kako efekti izlaganja koncentraciji zagađenog zraka od PM 2.5 mogu da budu ublaženi dnevnim suplementima vitamina B koji sadrže 2.5 mg folne kiseline, 50 mg vitamina B6 i 1 mh vitamina B12. Ova istraživanja pokazala su da konzumiranjem suplemenata vitamina B ograničava efekat PM 2.5 između 28% i 78% na deset genetskih lokacija.

Rezultati ove studije su ohrabrujući i možda sadrže ključ umanjenja štetnosti zagađenog zraka!

Search