skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Korito bistre planinske rijeke postalo je gradilište

Nastavlja se borba mještana i ekologa protiv izgradnje mini hidroelektrane na rijeci Bjelavi kod Foče.
Predstavnici nekoliko ekoloških udruženja u Banjaluci prikazali su film o uništavanju ove rijeke i životne sredine, te čitav slučaj nazvali ekocidom.

Korito bistre planinske rijeke postalo je gradilište.

“Da vam pojasnim da ovo nisu geološka istraživanja. Rijeka je ovuda tekla, ja sam ovdje odrastao, znam svaki kamen. Rijeka je tekla i pravila krug, a sad kao što vidite jedno 50 metara je promijenjeno korito rijeke. Sve je zatrpano, ispod ovoga se nalaze panjevi. Vidite, ovdje je bio panj, sad je zatrpan, ovo naravno da nisu geološka istraživanja”, rekao je Miloš Vujičić iz UG Bjelava Foča.

Početkom marta i u vrijeme izvanrednog stanja, kada je građanima bilo ograničeno kretanje policijskim časom, kompanija Srbinjeputevi započela je radove u slivu rijeke Bjelave imajući samo ugovor o koncesiji, bez potrebnih dozvola.

Pod sumnjom da se radi o kršenju zakona, uzurpaciji privatne imovine, krčenje šume i izmještanju korita rijeke, te zato što je Komisija za koncesije dala suglasnost na prijedlog aneksa ugovora bez vršenja nadzora Centar za životnu sredinu, uložio je tužbu protiv ove suglasnosti.

“Mi očekujemo od vlasti, odnosno premijera Viškovića da ne da suglasnost na ovaj aneks jer očito je da se ovdje radi o moći koja ne pita nikoga, niti traži dozvole za izvršenje”, rekao je Viktor Bijelić iz Centra za životnu sredinu.

Tek nakon reakcije građana i ekologa pod pritiskom vodni inspektori su obustavili radove na vodnom zemljištu u srpnju/julu mjesecu kada je šteta već načinjena.

“Kako koji mjesec prolazi situacija je sve gora. Probijajući puteve uništeno je 5-6 hiljada kubika šume. Štetu više nitko ne može da procjeni. Imate situacije da sto metara iznad ove trase imate rascjepe zemljišta, ta šuma samo čeka trenutak da se sruši u Bjelavu”, navela je Dragana Drakul iz UG Bjelava Foča.

Iz Bjelave se opskrbljuje gradski vodovod, a ekolozi poručuju da neće stati u svojoj borbi za zaštitu rijeke. S druge iz poduzeća Srbinjeputevi službeno neće da komentiraju, a u telefonskom razgovoru su nam rekli da su novinari zlonamjerni koji ruše svaki državni projekt. A, protiv direktora Predraga Pavlovića MUP RS-a je podnio izvještaj pod sumnjom da je počinio više kaznenih djela. Tačnije da je sačinio i potpisao, te notarski ovjerio lažnu ispravu, u kojoj se navodi da su riješeni imovinsko-pravni odnosi na prostoru na kojem su predviđena geološka istraživanja za izgradnju mini hidro-elektrane.

Search