skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Reciklirajte propisno svoj e-otpad, sakupite kupone i zamijenite ih za poklon

U svrhu podizanja svijesti i informisanja šire javnosti o važnosti pravilnog odlaganja električnog i elektronskog otpada, u daljem tekstu e-otpada, u periodu od 10.12.2020 – 31.01.2021. godine provodi se kampanja Zelena stanica. U pitanju je aktivnost informisanja šire javnosti o mjestima za pravilno odlaganje e-otpada, sa fokusom na uređeno reciklažno dvorište koje se nalazi u naselju Otoka, Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 144, od ponedjeljka do subote od 7,30 do 16,00 sati.

Građani reciklažno dvorište na Otoci mogu da koriste potpuno besplatno za sve kategorije električnog i elektronskog otpada, a u toku trajanja kampanje će za svoje predate aparate samo u reciklažnom dvorištu na Otoci imati priliku da preuzmu kupone, koje će biti u mogućnosti zamijeniti za poklone po izboru u prostorijama društva ZEOS eko-sistem ili koje mogu dobiti putem pošte na svoju adresu.

Vrlo je bitno znati da e-otpad potpada u kategoriju opasnog otpada, onog trenutka kada se nađe u prirodi, procesu uslijed neovlaštene obrade ili na deponiji. Bitno je napomenuti da samo propisno odložen i dokumentovan e-otpad ne predstavlja opasnost po zdravlje građana i zagađenje okoliša, što je i cilj ove kampanje.

Pravila kampanje:

1 mali aparat vrijedi 1 kupon (kabal nema vrijednost kupona)
1 štedna/plinska/led sijalica vrijedi 1 kupon (u e-otpad ne potpadaju sijalice sa žarnom niti)
1 monitor vrijedi 3 kupona
1 televizor vrijedi 5 kupona
1 veliki aparat iznad 25 kilograma vrijedi 15 kupona
Sliku sakupljenih kupona možete poslati putem e-maila info@zeos.ba, uz prezime i ime, adresu i broj telefona, kao i vrstu poklona koji želite, ukoliko je dostupan.
Stanje dostupnih nagrada pogledajte na www.zeos.ba
Pokloni za koje građani mogu zamijeniti kupone, ažurira se dnevno na www.zeos.ba

Pravo učešća imaju svi građani, ali ne i pravna lica. Kampanja traje do 31.01.2021. godine ili do podjele svih nagrada. Kampanju provodi ZEOS eko-sistem d.o.o. uz saradnju sa C.I.B.O.S. d.o.o., a medijski sponzor kampanje je Radio Antena Sarajevo. Stanje dostupnih nagrada građani mogu pogledati na www.zeos.ba.

Sve potrebne informacije građani mogu dobiti na broj +387 33 628 606 ili putem e-maila mahir.bjelonja@zeos.ba.

Search