skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Dodijeljene nagrade za najbolje kreativne radove povodom Međunarodnog dana ljudskih prava

Na takmičenju “Poruka mira: od mene za moju zajednicu, za moju zemlju, za mir u svijetu”, koje je Mreža za izgradnju mira organizovala povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, najbolje radove imali su Džena Kurtović, Hamza Hrnjica i Din Pridjevčić.

U kategoriji likovnih radova i fotografije, nagradu je osvojila učenica osmog razreda Džena Kurtović, u kategoriji video prilog najbolji rad je imao učenik trećeg razreda, Din Pridjevčić, dok je u kategoriji teksta najbolji bio učenik sedmog razreda Hamza Hrnjica.

Mreža za izgradnju mira pozvala je djecu i mlade da dostave svoje kreativne radove povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava na temu “Poruka mira: od mene za moju zajednicu, za moju zemlju, za mir u svijetu.” Poziv za djecu i mlade bio je otvoren do 11. novembra ove godine, a na poziv je pristiglo više od 120 radova iz cijele Bosne i Hercegovine.

Mreža za izgradnju mira radi na osnaživanju civilnog društva kroz umrežavanje, razvoj i podsticaj društvene komunikacije, solidarnosti i dijaloga sa svim društvenim akterima u cilju izgradnje mirnog, sigurnog, pravednog i prosperitetnog bh. društvo zasnovanog na humanim, građanskim i demokratskim vrijednostima.
Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se 10. decembra svake godine na dan kada je potpisana Opća deklaracija o ljudskim pravima 1948. godine.

U nastavku se nalazi i pobjednička pjesmica:

Pravda

I drvo ima pravo da raste pravo.

Pravo ima I dijete da je veselo i zdravo.

Prava krše glave lude, pametni se tome čude.

Pravnici se stalno trude da obezbjede prava za ljude.

I nije samo za ljude pravo, upamti dobro pametna glavo.

Imaju prava i pčele i ptice i naše drage lastavice.

Ima pravo i glasna ševa, što u žitnom polju lijepo pjeva

I moraš imati na umu, zakonima štitimo i zvijeri i šumu.

I Zemlji nekad pokvare pravo, da svojom putanjom ide pravo.

Ljudi joj kvare klimu, kvare i oseku i plimu.

Kvare joj ozonske omotače i temperatura skače.

Ona se u  ljutnji stresa u vidu malih ili velikih zemljotresa.

O, ljudi dragi dođite pameti, vidi te li kako vrijeme leti.

Zaštitite Zemlju svoju i njezine blagodati, ona će vam više dati.

Zaštitite dječija prava, da odrastu vesela i zdrava.

Gladne ljude nahranite, a i žedne napojite.

Bolesnima  lijeka dajte, na cijenu ne gledajte.

I ratove zabranite i oružje uništite.

Neka Zemljom mir zavlada, biće svima lijepo tada.

Search