skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Europarlamentarci upozorili Schmidta zbog odluke Vlade FBiH o prenamjeni šumskog zemljišta

Pet europarlamentaraca 21. decembra prošle godine uputilo je upozoravajuće pismo visokom predstavniku Christianu Schmidtu u vezi sa odlukom Vlade FBiH o prenamjeni šumskog zemljišta:

Članovi EU parlamenta Tineke Strik, Dietmar Koster, Viola von Cramon-Taubadel, Thijs Reuten i Gwendoline Delbos-Corfield su naveli kako su nakon posljednjeg zasjedanja Vijeća za provedbu mira (PIC) 6. decembra, iskazali veliki interes i duboku zabrinutost zbog rješavanje pitanja državne imovine u Bosni i Hercegovini.”Kao što vam je poznato, saopćenje Upravnog odbora PIC-a je glasilo: “UO PIC-a pozdravlja završetak ekspertskog procesa o državnoj imovini pod pokroviteljstvom OHR-a. UO PIC-a ohrabruje glavne domaće aktere da iskoriste zaključke ovog procesa kako bi se došlo do prihvatljivog i održivog rješenja za pitanje državne imovine, što je i jedan od ciljeva Programa 5+2. UO PIC-a ostaje i dalje opredijeljen za pružanje podrške inkluzivnom političkom procesu kako bi se postigao taj cilj.”

Međutim, ističu europarlamentarci, konkretni sljedeći koraci po tom pitanju nisu dalje navedeni.

“U međuvremenu smo saznali da je Vlada Federacije BiH donijela Odluku o promjeni namjene šumskog zemljišta i privremenog korištenja šumskog zemljišta u druge svrhe (Službene novine Federacije BiH 89/23) koja poništava obje presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine”, naveli su u pismu Schmidtu.

Zatim su citirali odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine:

“Ustavni sud dalje pojašnjava da pojam državne imovine ne može biti shvaćen samo kao nekretnina u smislu zgrada i dr. i dalje ističe: ‘Ustavni sud ponavlja da državna imovina ima poseban status koji obuhvaća, s jedne strane, pokretne i nepokretne stvari u rukama javnih vlasti koje se koriste za vršenje te ovlasti i, s druge strane, državno vlasništvo može uključivati ​​i javno dobro koje po svojoj prirodi prvenstveno služi svima ljudi (tekuća voda, zaštita klimatskih uvjeta života te zaštita drugih prirodnih resursa kao što su šume i državna infrastruktura mreže u smislu Aneksa 9 Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH itd.). Takva imovina odražava državnost, suverenost i teritorijalnu cjelovitost Bosne i Hercegovine.”

Također su naveli i Zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine koji u članku 1. definira državnu imovinu koju čine, između ostalog, rijeke, šume i šumsko zemljište, koji se Ustavom smatraju državnim vlasništvom.

“S obzirom na zabranu kao i na odluku Ustavnog suda BiH da pitanje državne imovine spada u isključivu nadležnost Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da donese odgovarajući zakon, smatramo da bi bilo primjereno da visoki predstavnik djeluje vezano za navedenu Odluku Vlade FBiH.

Duboko smo zabrinuti da ova odluka i njezina provedba mogu uzrokovati razorne posljedice utjecaj na bh. šumu, šumsko zemljište, rijeke, poljoprivredno zemljište i druga prirodna bogatstva”, upozorili su europarlamentarci.

Oni su pozvali visokog predstavnika Christiana Schmidta da učini sve u svojoj moći kako bi podržao vladavinu prava u svjetlu procesa pristupanja BiH u EU.

“Također s obzirom na moguće skoro otvaranje pristupnih pregovora BiH za članstvo u EU, pozivamo vas oboje da idete prema najboljem interesu građana i prirodnim resursima zemlje, jer vjerujemo da ovoj odluci to odudara od usklađivanja BiH s pravnom stečevinom EU. Jednako tako, zabrinuti smo sličnim aktivnostima i dešavanjima u Republici Srpskoj te vas molimo da pomno pratite situaciju i poduzmete radnje u tom smislu ako je potrebno.”

Vlada Federacije BiH sredinom decembra 2023. je “isključila” državne institucije tj. Pravobranilaštvo BiH prilikom donošenja odluka o raspolaganju državnom imovinom, odnosno državnim šumama koje u Varešu krči britanska firma Adriatic Metals. Ovu odluku o prenamjeni zemljišta je, prema riječima federalnog premijera Nermina Nikšića, podržao i visoki predstavnik.

“U Odluci o promjeni namjene šumskog zemljišta i privremenog korištenja šumskog zemljišta u druge namjene, u tačkin VII, stav 4 brišu se riječi “i saglasnost Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine”, piše u odluci koju je usvojila Vlada FBiH sa Nerminom Nikšićem na čelu, a koju je objavila Istraga.ba u decembru.

U nedavnom intervju za Klix.ba premijer FBiH Nermin Nikšić komentarišući informaciju da je Vlada FbiH usvojila odluku o prenamjeni šumskog zemljišta i privremenom korištenju kod Vareša bez odluke Pravobranilaštva BiH, kazao je da je Pravobranilaštvo BiH dalo jasno tumačenje da se promjena namjene zemljišta vrši u skladu sa zakonom o građenju, ali da se ne može mijenjati titular vlasništva. Zatim je kazao da je “zeleno svjetlo” stiglo i iz Ureda visokog predstavnika.

“Dakle, dodjela prava privremenog korištenja šumskog zemljišta ne predstavlja direktan ili indirektan prijenos vlasništva i ne smatra se raspolaganjem u smislu zabrane raspolaganja državnom imovinom. Ne mislim da je korisno da život stane i da blokiramo resurse koje imamo samo zato što to neko želi iskoristiti za politizaciju u dnevnopolitičku svrhe”, izjavio je Nikšić.

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić (NiP) za Klix.ba je rekao da donošenjem Odluke o privremenom korištenju šumskog zemljišta u druge namjene Vlada Federacije BiH zapravo štiti imovinu Bosne i Hercegovine.

“Kao što vam je već poznato Federacija BiH od 2009. godine nema Zakon o šumama Federacije BiH. U nedostatku zakona Vlada Federacije BiH je 2012. godine donijela Odluku o načinu pretvaranja šumskog zemljišta u građevinsko kojom je bio regulisan način pretvorbe šumskog zemljišta u građevinsko ukoliko je isto predviđeno planom prostornog uređenja, a zahtjev za promjenu namjene zemljišta su mogli podnijeti vlasnik zemljišta ili koncesionar.

Predmetnu odluku su provodila tri kantona u Federaciji BiH, dok preostalih sedam kantona primjenjuju svoje Zakone o šumama na nivou kantona. Slična je situacija i u entitetu Republika Srpska, gdje se primjenjuje samo entitetski zakon o šumama. Dakle ova Odluka se primjenjivala samo na području tri kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Donošenjem nove odluke gore pomenutu odluku je Vlada Federacije BiH stavila van snage”, naveo je.

Preuzeto:Klix.ba

Search