skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Učestvujte u onlajn sesiji Mladi za drveće i šume

Sustainability Education organizuje onlajn sesiju Razvijanje klimatskih aktivnosti i akcije na otvorenom kroz drveće i šume, u sklopu Evropske RCE konferencije – Klimatske vanredne situacije: udružena akcija, 25. novembra. U pitanju su aktivnosti zasnovane na akcijama mladih koje se odnose na upotrebu drveća i šuma kao način istraživanja klimatskih vanrednih situacija.

OBLAST:
Ekologija

OPIS
Od 11.45 do 13.00 sati RCE podjela vježbi 1 – Sesija 2: Glas mladih i klimatska akcija – Margaret Fleming, Adam Cade, Debs McCahon.
Ova sesija istražuje dobru praksu u uključivanju mladih ljudi u klimatske nauke i održivo obrazovanje. Sesija se oslanja na aktivnosti nekoliko međunarodnih mreža: Woodcraft Folk, EC Salto mrežu i WWOOF Europe mrežu. Sesija naglašava ono što mladi ljudi žele znati, kako se žele uključiti i naučene lekcije iz aktivnosti u vezi s klimom.

14:00 do 15:00: podjela vježbi 2 – Sesija 1: Škole, mladi i globalno obrazovanje – Mladi za drveće: Razvijanje klimatskih aktivnosti na otvorenom kroz drveće i šume – Adam Cade, RCE East Midlands.

Drveće je ključni dio ciklusa ugljenika koji igra značajnu ulogu i u ublažavanju klimatskih promjena i u njihovoj adaptaciji. Ali oni mogu biti i udica za promjenu ponašanja i načina života potrošača. Ova sesija će predstaviti drveće i šume kao način istraživanja klimatskih vanrednih situacija koristeći niz aktivnosti na otvorenom, podržanih mrežnim i video resursima. Ove aktivnosti vođene mladima mogu od nauke i geografije dovesti do kampanje i preduzetništva kroz obrazovanje za održivi razvoj. Može se razgovarati o vrijednosti korištenja drveća i šuma kao okruženja i konteksta za učenje o klimatskim vanrednim situacijama, kao i za opšte učenje, dobrobit i zdravlje. Razmotriće se kako se klimatske promjene mogu naučiti na otvorenom i lično kako se drveće može uklopiti u vašu profesionalnu praksu kao element klimatskih vanrednih situacija.

USLOVI
Preporučuje se prijava trenerima, omladinskim liderima i menadžerima omladinskih projekata.

NAČIN PRIJAVE
Prijave se vrše elektronski na linku: https://www.eventbrite.com/…/rce-europe-2020-theme…

ROK ZA PRIJAVU:
18. novembar 2020. godine

Detaljnije: https://www.rcenetwork.org/…/europe-regional-meeting-2020

mladiinfo.me

Search