skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Dom naroda Parlamenta FBiH usvojio set reformskih energetskih zakona

Dom naroda FBiH prihvatio je danas i Prijedlog zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, čime je usvojen set energetskih zakona kojima se u oblasti energetike uvode evropski standardi.

Prije tog zakona, Dom naroda je usvojio Zakon o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u FBiH i  Zakon o električnoj energiji FBiH.  Set energetskih zakona ranije je usvojio i Predstavnički dom Parlamenta FBiH na svojoj sjednici.

U obrazloženju zakonskog rješenja federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić je naveo da Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije omogućava građanima da bez formiranja pravnih osoba budu ravnopravni sudionici energetskog sektora i proizvode struju.

Kada je riječ o razlozima za donošenje zakona, oni se odnose na unapređenje pravnog okvira u sektoru električne energije i preciznije definiranje prava, obaveza i odgovornosti svih učesnika na tržištu, potom unapređenje pravnog okvira za efikasnu regulaciju djelatnosti u sektoru električne energije.

Zakonom se pojednostavljuju administrativni postupci za izgradnju i rad proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije, primarno solarnih elektrana i vjetroelektrana, kao i uvođenje novih kategorija učesnika i djelatnosti na tržištu električne energije, te uvođenje novih prava i mehanizama za osnaživanje i zaštitu krajnjih kupaca električne energije.

Delegati su usvojili zaključak kojim se zadužuju Elektroprenos i FERK da razmotre mogućnosti vodova za prenos energije, odnosno elektromreža i usklade svoje planove povećanja kapaciteta posebno za izvozne pravce, da bi proizvedena energije pronašla svoje kupce.

Preuzeto sa Fokus.
Search