U nastavku se nalazi i pobjednička pjesmica:

Pravda

I drvo ima pravo da raste pravo.

Pravo ima I dijete da je veselo i zdravo.

Prava krše glave lude, pametni se tome čude.

Pravnici se stalno trude da obezbjede prava za ljude.

I nije samo za ljude pravo, upamti dobro pametna glavo.

Imaju prava i pčele i ptice i naše drage lastavice.

Ima pravo i glasna ševa, što u žitnom polju lijepo pjeva

I moraš imati na umu, zakonima štitimo i zvijeri i šumu.

I Zemlji nekad pokvare pravo, da svojom putanjom ide pravo.

Ljudi joj kvare klimu, kvare i oseku i plimu.

Kvare joj ozonske omotače i temperatura skače.

Ona se u  ljutnji stresa u vidu malih ili velikih zemljotresa.

O, ljudi dragi dođite pameti, vidi te li kako vrijeme leti.

Zaštitite Zemlju svoju i njezine blagodati, ona će vam više dati.

Zaštitite dječija prava, da odrastu vesela i zdrava.

Gladne ljude nahranite, a i žedne napojite.

Bolesnima  lijeka dajte, na cijenu ne gledajte.

I ratove zabranite i oružje uništite.

Neka Zemljom mir zavlada, biće svima lijepo tada.