skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Eko Škole HNK/Ž

Danas je u Mostaru održan sastanak sa predstavnicima Zavoda za školstvo Mostar, Pedagoškog zavoda Mostar te zavoda za odgoj i obrazovanje Široki Brijeg za certifikaciju 15 škola u HNK/Ž, gdje je razugovarano o najsitnijim detaljima za pripremu ovog procesa.

Jačanje saradnje obrazovnih institucija i organizaija civilnog društva ključna su stavka pri provođenju zahtjeva Evropske unije i međunarodnih sporazuma iz oblasti okoliša/životne sredine, klime i energije koje je BiH ratificirala, zbog toga škole predstavljaju jednog od najvažnijih aktera u lokalnim zajednicama.

 

Search