skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Zaustavimo Gornje Horizonte! Zaštitimo skrivene rijeke BiH!

U Bosni i Hercegovini se nalaze

najveći neistraženi kraški izvori, pećine i rijeke u Evropi. 

Ovi skriveni ekosistemi su ozbiljno ugroženi hidroenergetskim projektom Gornji Horizonti. 

Projekat koji se sastoji od niza brana, tunela, hidroelektrana i kanala u potpunosti će izmijeniti prirodnu hidrografiju istočne Hercegovine. 

 

Imaće nepredvidive uticaje na podzemni krš, močvare i rijeke, uključujući i rijeku Neretvu.

Zbog složenosti projekta, njegove ograničene procjene, kao i skrivene prirode kraških polja i rijeka, malo ljudi izvan pogođenih područja zna za ove probleme.

 

Video možete pogledati u nastavku — Gornji Horizonti!

 

#GornjiHorizonti #UpperHorizons  #NoDam  #Hydropower  #RiverProtection #KarstEcosystems  #NeretvaRiver #NeretvaScienceWeek #BunaRiver #BregavaRiver #Olm #Telestesdabar #jaBiHdatecem #BalkanRivers

Search