skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Zaustavimo odlaganje otpada u našim rijekama

Ekološka udruga Majski cvijet u petak 14.10.2022.g. organizira odvoz preko 15.000 komada PET ambalaže na reciklažu u Sarajevo ovim putem želimo da upoznamao javnost i sve nadležne institucije u Bosne i Hercegovine da za problem PET otpada što hitnije nađu prikladno zakonsko rješenje otkupa po (1) komadu kako bi motivirali stanovništvo da taj otpad ne bacaju u naše rijeke . Ističu da zagađenje i opasnost koja prijeti zbog velike količine otpada koji se nalazi u našim rijekama predstavlja opasnost po život ljudi biljnog kao i životinjskog svijeta .

„Država Bosna i Hercegovina mora da se zauzme za životnu sredinu i zdravlje svojih stanovnika te učini sve da ne dođe do adekvatnog rješenj za ovu oblast otpada . Ekološke organizacije Bosne i Hercegovine su se okupile oko jednog cilja da zaštite okoliša u BiH , i daju podršku lokalnim zajednicama i organizacijama koje se bore protiv štetnih aktivnosti, poput ovog primjera.

Mi nastavljamo našu borbu na terenu protiv nelegalnog odlaganja otpada našim rijekama a Grada Mostara i komunalnu inspekciju upozoravamo da pojača svoje aktivnosti na terenu i da protiv vandala koji rade protuzakonito pokrenu kaznene prijave u ostvarenju svog cilja – nećemo stati dok se ne spriječi , spomeniku prirode.

Ovaj projekt realiziran je uz financijsku podršku WWF-a.

 

PODRŽiTE NAŠU BORBU

Štiti naš okoliš!

Za sve informacije molimo kontaktirajte: Oliver Arapović, Majski cvijet: 061/084 978

 

Search