skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

U Parizu se biootpad od danas predaje na lokalnim tržnicama

Grad Pariz organizira prikupljanje biootpada na lokalnim tržnicama.

Bez postavljanja dodatnih spremnika i miomirisa na javnim površinama, građani Pariza prikupljeni biootpad sada mogu predati na najbližoj gradskoj tržnici. Grad Pariz pokreće ovaj način prikupljanja biootpada s ciljem smanjenja količine otpada i zaštite okoliša, kao i potrošnje goriva i emisija vozila komunalnih službi, a građani koji žele sudjelovati u novom načinu odvojenog prikupljanja ove vrste otpada za sudjelovanje se mogu prijaviti preko internetskih stranica gradske uprave.

Za početak će se sakupljanje otpada od hrane provoditi na nekoliko gradskih tržnica u šest pariških arondismana, a s vremenom će se proširiti na veći dio grada. Kako se ističe na stranicama Grada Pariza, posebno prikupljanje biootpada omogućuje njegovo korištenje za proizvodnju bioplina za potrebe gradskog prijevoza i gnojiva za lokalne poljoprivrednike, a novi način prikupljanja predstavlja konkretan i lak način svakodnevnog djelovanja u borbi za zaštitu okoliša kojim se sprječava rasipanje prirodnih resursa.

Prikupljanje biootpada za građane Pariza bit će tako znatno lakše jer će ga uz predočenje dokaza o prebivalištu i ispunjenog obrasca moći odložiti u posebnim spremnicima na gradskim tržnicama. Također, građani koji se prijave za ovakav način prikupljanja biootpada dobit će na korištenje mali spremnik za kućanstvo, dvije role s po 30 kompostabilnih vrećica, kao i brošuru s informacijama koja će im pomagati u svakodnevnom razvrstavanju komunalnog otpada.

U ove je spremnike i vrećice moguće odlagati isključivo ostatke hrane, biljnog i životinjskog podrijetla (kore, kosti, ostaci mesa, ljuske i sl.), vrećice čaja i kave, kao i papirnate maramice i ručnike te kartonske kutije za jaja.

Grad Pariz je s prikupljanjem biootpada iz kućanstava započeo početkom 2017. godine kada se organizirala besplatna podjela spremnika za biootpad i tzv. vermikompostera. Tadašnja kampanja odvijala se u skladu s poticanjem urbanog kompostiranja i smanjenja odlaganja otpada na odlagalištima te je predstavljala dio Plana kompostiranja u Parizu za razdoblje 2016.-2020. kojim je obveza sakupljanja biootpada u kućanstvima uvedena u pojedinim pariškim arondismanima.

Pariška gradska uprava je 2015. godine uspostavila prikupljanje otpada od hrane na ukupno 55 otvorenih i 8 natkrivenih tržnica, u 95 gradskih restorana, kao i u 75 škola u kojima su se djeca educirala o odvojenom prikupljanju otpada.

Search