skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Novi Val organizuje akciju čišćenja na području lokalne zajednice Blagaj

Eko HUB Blagaj kojim koordinira Omladinski klub Novi Val organizuje akciju čišćenja sa lokalnom zajednicom Blagaj, 20.10.2020 sa početkom u 10:00 h.
Akcija čišćenja će se održati na lokaciji – rekreacijski centar Bunica.

Ovoj akciji čićenja bit će pozvani članovi udruženja STK Blagaj, SPK Blagaj, kao i članovi ekipe Bunica boating, LAKS, ASPK Neretva, te druga udruženja, neformalne grupe i građani koji žele da se pridruže su dobrodošli.

Predstavnici lokalne zajednice Blagaj na prvom radnom sastanku su predstavili svoje probleme u zajednici:
– veliki broj malih divljih deponija,
– nedostatak opšte kulture, nepropisno odlaganje smeća, najviše kraj škole,
– neadekvatan odvoz smeća (2 puta sedmično nije dovoljno),
– mali broj kontejnera,
– problem na kupalištima, nepropisno odlaganje smeća,
– veliki broj smeća u rijeci Buni (godišnje 400-500 vreća smeća).

U slučaju vremenskih nepogoda, akcija čišćenja će biti odgođena gdje će se u dogovoru sa predstavnicima lokalne zajednice Blagaj odrediti novi datum.

Eko HUB Blagaj, kojim koordinira Omladinski klub Novi Val Blagaj, pokrenut je u sklopu projekta “Misli o prirodi!” koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Vlada Švedske.

Search