skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Turizam USAID dao podršku usvajanju Zakona i zdravom turizmu bez duhana

‘Smoke-free’ destinacije sastavni su dio održivog turizma i uvođenje sveobuhvatne kontrole duhana pokazalo se učinkovito na mnogim primjerima. Države poput Irske, Kanade i Australije su nakon uvođenja sličnih zakona doživjele rast broja turističkih posjeta što je naposljetku dovelo do bržeg razvoja turističkog sektora i novih socioekonomskih prilika.

Smatramo da bi usvajanje Zakona o kontroli duhana i duhanskih proizvoda u FBiH doprinijelo ispunjenu naše misije razvoja održivog turizma u BiH čiji su primarni ciljevi podsticanje opšteg ekonomskog rasta zasnovanog na turizmu i promovisanje društvenog sklada.

USAID Turizam vjeruje da je pravo vrijeme za usvajanje Zakona o kontroli duhana i duhanskih proizvoda u Federaciji BiH, koji će zasigurno donijeti pozitivnu promjenu koja će služiti kao odskočna daska za dalji razvoj Bosne i Hercegovine kao održive, zdrave i sigurne turističke destinacije.

Smoke-free’ destinations are an integral part of sustainable tourism, and the introduction of comprehensive tobacco control has proved effective in many examples. Countries such as Ireland, Canada and Australia have experienced an increase in the number of tourist visits following the introduction of similar laws, which has ultimately led to faster development of the tourism sector and new socio-economic opportunities.

We believe that the adoption of the Law on Control of Tobacco and Tobacco Products in the Federation of BiH would contribute to the fulfillment of our mission of sustainable tourism development in BiH, whose primary goals are to encourage general economic growth based on tourism and promote social harmony.

USAID Turizam believes that the time is right to adopt the Law on Tobacco Control and Tobacco Products, which will certainly bring a positive change which will serve as a springboard for further development of Bosnia and Herzegovina as a sustainable, healthy, and safe tourist destination.

Turizam USAID

Search