skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

STARTAP WASTELESS POMAŽE SUPERMARKETIMA DA SMANJE OTPAD OD HRANE

Izraelsko-holandski startap Wasteless pomaže trgovcima da smanje otpad od hrane. Pod sloganom “prodajte više, bacite manje”, program zasnovan na vještačkoj inteligenciji optimizuje cijenu hrane i popuste u skladu sa rokovima trajanja. Tako trgovcima omogućava da pronađu pravu cijenu proizvoda.

 

Pilot projekat sproveden u supermarketima u Italiji, Francuskoj i Belgiji pokazao je da je prodaja porasla za 110%. Otpad je smanjen za 39%, a potrošači su mogli da biraju koliko žele da plate za proizvod u zavisnosti od roka trajanja, navode u startapu.

Ključ je upravo u dinamičkim cijenama koje podrazumijevaju različitu sumu za isti proizvod kom je različito trajanje. Primjera radi, povrće kom je rok duži je skuplje. U startapu prepoznaju da je optimalna cijena često ključna za prodaju. Ako trgovac odluči da stavi niske cijene, proizvodi će se brže prodati, ali ih trgovac neće imati za kasnije. Sa druge strane, ako su cijene previsoke, manje će se prodati sada, ali će više ostati za kasnije.

Sistem nudi optimalne cijene

Dinamičko programiranje je matematička tehnika razvijena da bi riješila ove tipove problema, kažu u startapu. Sistem automatski daje optimalne cijene u zavisnosti od niza paramatera.

Kako potrošači reaguju kada je na policama ostalo malo proizvoda, kako tačno reaguju na rok trajanja i svježinu proizvoda u odnosu na popust, koja je tačka presudna da “trampe” svježinu za nižu cijenu, kada stiže nova isporuka proizvoda, koliko jedinica stiže i po kojoj cijeni, u kakvim su odnosima proizvodi sa alternativnim proizvodima – odgovori na ova i slična pitanja određuju optimalan set popusta.

Kako kažu, na ovaj način, optimizacijom cijena i podsticanjem mušterija da kupe proizvode koji bi inače završili na otpadu, trgovci će imati najmanje 20% povećanje prihoda i kontrolisaće tražnju za pametnim cijenama. Sistem takođe smanjuje potrebu za radnom snagom koja treba da prati rokove na policama. Među benefitima je i povećanje margina za najmanje 3%, kao i poboljšanje svježine proizvoda, navode u startapu.

Search