skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

POZIV ZA PONUDE PROJEKTA -MONITORING HRANILIŠTA ZA BJELOGLAVE SUPOVE I OSTALE DIVLJE ŽIVOTINJE

Omladinska organizacija Novi Val raspisuje tender za realizaciju oprojekta – Monitoring hranilišta za bjeloglave supove i ostale divlje životinje koji je podrzan od strane Fonda za zaštitu okoliša FBiH raspisuje poziv za ponude za sve zainteresovane da se jave na naš poziv.

PRVA PONUDA

U sklopu projekta je predviđena je nabavka i postavljanje solarnih panela za napajanje opreme za video nadzor.

1. Baterije za skladištenje struje Baterije za napajanje 12V/225 ah kom 3,00
2. Paneli za napajanje
kamera
Solerni panel 250 w kom 4,00
3. Regulator punjenja
baterija
Regulator punjenja kom 2,00

Lokacija izvođenja radova plato Podveležja,lokalitet Ravnice.

DRUGA PONUDA

U sklopu projekta je predviđena popravka i nasipanje pristupnog puta do hranilišta. U ponudi je potrebno navesti cijenu tampona od 65 m/3.

Lokacija izvođenja radova plato Podveležja,lokalitet Ravnice

TREĆA PONUDA

U sklopu projekta je predviđena je nabavka i postavljanje opreme za video nadzor.

1. Nabavka monit.kamera Video kamere ip 4mpg ptz kom 2,00
2. Nabavka monit.kamera Video kamera ip 4mp 2,7 kom 1,00
3. Snimač za pohranjivanje pod. Snimač Nvr ip 9 kanala kom 1,00
4. Link za povezivanje kamera  Wifi  2,4/5g link kom 4,00
5. Kabal za vaideo nadzor UPT kabal za video nadzor m 40,00
6. Hard disk za podatke HDD SATA 2TB kom 1,00
7. Kutije za kablove Pvc kutije za montažu kom 3,00
8. Konektori,spajalice i sl Sitna instalacijska oprema kom 1,00
9. Montiranje opreme Usluge montaže i programiranja kom 1,00

Lokacija izvođenja radova plato Podveležja,lokalitet Ravnice. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 7(sedam) dana od objavljivanja poziva.

Blagaj ,11.2.2020 godine.

Za više informacija kontaktirajte nas putem maila – novivalbb@gmail.com<
Search