skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Januar 2020. registrovan u svijetu kao najtopliji ikad

U januaru je tako prosječna temperatura na planeti prešla za 0,03 stepena Celzijusa u odnosu na temperaturu iz januara 2016. koji je bio najtopliji mjesec januar do sada zabilježen i bio je za 0,77 stepeni Celzijusa topliji od mjeseca januara iz referentnog perioda 1981-2010, navodi se u saopštenju evropska služba za klimatske promjene Kopernikus.

U dijelu sjeveroistočne Evrope, Skandinaviji i dijelu Rusije razlika je čak prešla šest stepeni Celzijusa više nego u periodu 1981-2020. Zbog emisija gasova sa efektom staklene bašte nastale kao posljedica ljudskih aktivnosti planeta je već jedan stepen Celzijusa toplija nego u predindustrijskoj eri, što ima raze posljedice širom svijeta, kao one što su obilježile 2019. godinu, izuzetno jake požare u Australiji ili periode velike vrućine tokom ljeta u sjevernoj hemisferi.

Pariški sporazum iz 2015. predviđa da se zagrijavanje ograniči na između dva i 1,5 stepen Celzijusa, međutim, čak iako oko 200 zemalja potpisnica sporazuma poštuju svoje preuzete obaveze za smanjenje gasa sa efektom staklene bašte, zagrijavanje bi moglo da pređe tri stepena Celzijusa.

Search