skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

VODA KAO RESURS BUDUĆNOSTI PLANETE

Vodena masa prekriva čak 71% površine planete Zemlje. Od sveukupne količine vode na Zemlji, 97,5% je slana voda, a 2,5% slatka voda. Najveći dio slatke vode „zarobljen“ je u ledenjacima (68,9%), dok podzemne vode čine 30,8%, a jezera i rijeke svega 0,3% sveukupne slatke vode. Procjenjuje se da je samo 1% slatke vode od ukupne količine vode na planeti Zemlji moguće koristiti za sve potrebe čovječanstva.

Prirodni resursi ili prirodni izvori predstavljaju prirodna dobra koja čovjek koristi za svoje potrebe. Voda kao najosnovnija životna materija ima nemjerljiv značaj za živi svijet, ekosisteme i planetu Zemlju. Voda neprestano kruži u prirodi između Zemlje i atmosfere. To neprestano kruženje vode naziva se hidrološki ciklus. Kruženje vode na Zemlji važan je proces koji omogućuje održavanje života. Voda konstantno cirkuliše između atmosfere, okeana i kopna.Voda se kreće, pri tome menja pojavni oblik, konzumiraju je biljke i životinje. U kružnom putu vode pet je procesa: kondenzacija, padavine, infiltracija, otjecanje i evapotranspiracija. Tih pet procesa zajedno čine hidrološki ciklus.

Kao izvor vode za piće čovjek koristi podzemne i površinske vode. U sušnim oblastima gdje nema dovoljno izvora za piće, vodu za piće koriste slanu vode iz koje se najprije vrši uklanjanje soli, proces desolinizacije. Najmanje se kao resursi vode za piće koriste podzemne vode koje se ne obnavljaju, tz. “ fosilne vode „ ili paleovode. To su vode koje su usljed različitih procesa u Zemljinoj kori pod zemljom ostale zarobljene dugi niz godina. Kao voda za piće koristi se i voda koja se u zamrznutom obliku nalazi duboko ispod glečera. Oko 1/10 kopnene površine Zemlje prekrivena je ledenim masama poznatim kao glečeri ili lednici, koji sadrže više od 75 % slatke vode.

Voda čini prosječno od 65 do 70% mase odraslog čovjeka. Kako starimo, tako se i količina vode u našem tijelu smanjuje. Vodu, osim pićem, unosimo u organizam hranom, a jedan dio nastaje u organizmu oksidacijom hrane. Prosječno čovjek unese dnevno u organizam oko 2,5 litre vode. Tijekom godine dana popijemo oko 1000 litara vode. Koliko ćemo vode popiti ovisi i o težini, klimatskim uvjetima, aktivnostima itd. Preporuka je dnevno popiti litru i pol do dvije litre vode. Ta količina otprilike stane u sedam do osam čaša.

U svijetu se najviše vode troši na poljoprivredu, industriju, a najmanje u domaćinstvima. Onečišćivači voda su: otpadne vode, industrija, promet, odlagališta otpada, kemikalije koje se koriste u poljoprivredi. Bez vode ne možemo, zalihe vode nisu neiscrpne i mogu se lako zagaditi. Razvoj industrije i poljoprivrede, koncentracija stanovništva u većim urbanim sredinama kao posljedicu ima sve veće i teže poteškoće u smislu zaštite voda općenito, a naročito postojećih izvora vode za piće!

Search