skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Bjeloglavi supovi-prirodni čistači okoliša

Bjeloglavi supovi su zakonom zaštićene ptice. Bjeloglavi sup je ptica grabljivica iz porodice jastrebova. Pripada potporodici strvinara starog svijeta. Ptica ima relativno malu glavu koju u letu drži spuštenu prema dolje, velika krila i kratak rep koji izgleda kao odrezan. Ova ptica ima raspon krila od 2,40-2,80 metara. Očekivani životni vijek bjeloglavog supa iznosi 30 do 40 godina. Spolnu zrelost dostižu u dobi između 5 i 7 godina. Gnijezde se između januara i marta, a ženka polaže samo jedno jaje između sredine januara i kraja februara.

Hrane se isključivo uginulim životinjama, najčešće krupnim sisavcima. Bjeloglavi supovi nikada ne napadaju živi plijen i hrane se isključivo uginulim životinjama – lešinama. Kada jedan bjeloglavi sup pronađe lešinu izvodi specifičan način leta koji signalizira drugim supovima da dođu da se hrane jer su ovo životinje koje su društvene i hrane se u kolonijama. Uprocesu traženja hrane mogu preći dnevno oko 200 km i da se udalje 50 do 60 km od kolonije. Otkrivaju hranu pomoću veoma razvijenog čula vida, kojim kako je utvrđeno mogu da na udaljenosti od 3 km raspoznaju predmet od samo 30 cm dužine. Oko uginule životinje se često okupi veći broj ptica, između kojih dolazi do borbe kojom se uspostavlja hijerarhija. Prvo jedu dominantne ptice koje su najagresivnije, zatim “kandidati”, ptice koje stoje i jedu posle njih, a na kraju kada se “kandidati” udalje jede “masa”, koju čine ostale ptice. Ove ptice su prirodni čistači okoliša. Njihov organizam može podnijeti sastav uginule životinje i iskoristiti ga za energiju.

Priroda je sama po sebi čudesna zapravo nam je dala prirodne čistače okoliša koje trebamo da zaštitimo i postanemo svjesni onoga što imamo!

Search