skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info
Eko Škole HNK/Ž

Eko Škole HNK/Ž

Danas je u Mostaru održan sastanak sa predstavnicima Zavoda za školstvo Mostar, Pedagoškog zavoda Mostar te zavoda za odgoj i obrazovanje Široki Brijeg za certifikaciju 15 škola u HNK/Ž, gdje je razugovarano o najsitnijim detaljima za pripremu ovog procesa. Jačanje…

Read More
Search