skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Bjeloglavi sup Luka uginuo u Eko centru Blagaj

Poštovani,

ovim putem želimo da Vas obavijestimo da je Bjeloglavi Sup Luka uginuo u Eko centru Blagaj.

Bjeloglavi sup Luka je u maju 2020. godine nakon poziva lokalnog veterinara iz Olova prebačen u kavez za Bjeloglave supove u Eko centar Blagaj gdje su članovi Omladinskog kluba Novi val radili na oporavku ptice uz koordinaciju sa kolegama iz Srbije -Fondacija za zaštitu ptica grabljivica.

Nakon 5 mjeseci oporavka u Eko centru Blagaj, članovi udruženja su 5. septembra 2020. godine povodom međunarodnog dana lešinara pokušali pustiti Luku u prirodu. Nažalost, neuspješno puštanje vraća Luku u kavez, gdje ostaje na daljnjem posmatranju i oporavku.

U periodu mjeseca septembra, Luka je dobija epileptične napade koji su trajali 7 dana gdje smo u saradnji sa  Veterinarskom stanicom Mostar, Fondacijom za zaštitu ptica grabljivica, kao i veterinarima iz Republike Srbije bili u stalnoj komunikaciji. Za uspješan oporavak je bilo potrebno 2 mjeseca.

U međuvremenu, Fondacija za zaštitu ptica grabljivica pokrenula je inicijativu za transport Luke u Republiku Srbiju gdje se čekao CITES dokument Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

Trenutno se radi dodatna dokumentacija kako bi se uginula jedinka prebacila u Republiku Srbiju, s ciljem patoloških i toksikoloških analiza.

O nesretnom slučaju je obaviještena Policijska uprava Buna, Veterinarska stanica Mostar i Federalni inspektor zaštite prirode.

Ovim putem želimo da se zahvalimo svima koji su nam pomagali kroz cjelokupni proces rehabilitacije i puštanja ove ugrožene vrste koja nažalost nije dočekala svoj „let“.

Search