skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Treći poziv za eksperta za upravljanje otpadom

Kroz sam proces zagovaranja u sklopu projekta Eko HUB Blagaj za aktivnost koja ce biti bazirana za donošenje plana upravljanja otpadom HNK biti će nam neophodan ekspert za upravljanje otpadom. Ekspert za  će imati zadatak da istraži prijedlog dokumenta koji je urađen kao i da uradi komentare.

S obzirom da je tematika plana upravljanja otpadom od velikog značaja za područje cijele Hercegovine predviđeni su sastanci unutar Ministarsta trgovine, turizma i zaštite okoliša kao i sa predstavnicima mjesnih zajednica, Ngo i lokalnim stanovništvom.

Aktivnosti koje se odnose na experta za upravljanje otpadom ogledaju se kroz:

Istraživanje prijedloga dokumenta plana upravljanja otpadom u HNK
Pripremanje dokumentacije za sastanke
Izrada Dokumenta – komentari na plan upravljanja otpadom u HNK
Stručno zagovaranje donošenje Plana upravljanja otpadom HNK

Aktivnosti koje će ekspert za upravljanje otpadom raditi su također i pripremanje dokumentacije za sastanke koje ćemo održavati unutar Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša kao i drugim zainteresovanim licima.

Poziv ostaje otvoren do 26.11.2023 do 16:00,  molimo Vas da ponude šaljete na ekohubblagaj@gmail.com.

Search