skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Sastanak za odabir eksperta za upravljanje otpadom

Na dan 28.11.2023 u prostorijama Eko HUB Blagaj, održan je sastanak u sklopu projekta posvećenog planu upravljanja otpadom Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK). Cilj sastanka bio je definirati potrebu za ekspertizom u području upravljanja otpadom te odabrati stručnjaka koji će aktivno doprinijeti izradi, analizi i poboljšanju predloženog dokumenta.

Na sastanku su sudjelovali predstavnici Eko HUB Blagaj kao i dio tima Novi Val, Predstaveljene su ključne tačke plana upravljanja otpadom, s posebnim naglaskom na važnost stručnog pristupa i angažmana eksperta.

Nakon pažljivog razmatranja pristiglih prijava za poziciju eksperta za upravljanje otpadom, odlučeno je da će ulogu eksperta preuzeti Esmera Kajtaz, čije impresivno iskustvo i stručnost u području upravljanja otpadom odgovaraju zahtjevima projekta.

Aktivnosti koje će ekspert obavljati obuhvaćaju:

  1. Istraživanje prijedloga dokumenta plana upravljanja otpadom u HNK.
  2. Pripremu dokumentacije za sastanke unutar Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša te drugih relevantnih institucija.
  3. Izradu dokumenta s komentarima na plan upravljanja otpadom u HNK.
  4. Stručno zagovaranje za donošenje Plana upravljanja otpadom HNK.

Ponude za poziciju eksperta primale su se do 26.11.2023, a odabrani kandidat će biti kontaktiran u najkraćem mogućem roku.

Search