skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Sastanak između Eko HUB Blagaja i Odjela za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove Grada Mostara

Dana 19.11.2023, održan je sastanak između Eko HUB Blagaja i Odjela za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove Grada Mostara, sa predstavnicima Grada Mostara Amira Trbonja i Ivan Barbarić. Na ovom značajnom susretu, predstavljena je inovativna aplikacija pod nazivom “MO REDAR”, čija je svrha olakšati građanima prijavu komunalnih nepravilnosti na području grada Mostara.

Aplikacija “MO REDAR” omogućava građanima da efikasno prijavljuju različite vrste nepravilnosti, uključujući oštećenje puteva, signalizacije, problematike sa otpadom, nepravilnosti u sistemu za vodu i kanalizaciju, oštećene zelene površine i parkovnu opremu, kao i neispravnu javnu rasvjetu. Ove kategorije nepravilnosti značajno utiču na kvalitetu života u gradu, stoga je aplikacija dizajnirana kako bi omogućila brzu i efikasnu intervenciju nadležnih gradskih službi.

Na sastanku je postignut dogovor o uzajamnoj saradnji između Eko HUB Blagaja i Odjela za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove. Članovi ovog odjela preuzeće određene aktivnosti kako bi podržali realizaciju i funkcionalnost aplikacije “MO REDAR”. Ova sinergija će doprinijeti efikasnijem rješavanju prijavljenih nepravilnosti i unapređenju opšteg stanja životne sredine u gradu Mostaru.

Kroz uslugu “MO REDAR”, građani će biti u toku s procesom obrade njihovih prijava. Nakon što stručna služba Grada Mostara obradi prijavljene nepravilnosti, građani će biti obaviješteni putem komentara na samoj prijavi, koje će dostaviti Centar za korisnike Grada Mostara. Ova transparentnost u komunikaciji s građanima dodatno jača povjerenje u proces rešavanja komunalnih problema.

Uvjereni smo da će ovakva inicijativa pridonijeti stvaranju čišćeg, uređenijeg i održivijeg grada Mostara.

 

Search