skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Sastanak predstavljanja certifikacijskog mehanizma Eko škola u BiH

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) u saradnji sa Eko HUBom Blagaj (Omladinski klub „Novi val“) organizovao je sastanak predstavljanja Certifikacijskog mehanizma Eko škola u BiH i mogućnosti uključivanja i podrške osnovnim i srednjim školama u okviru projekta „Misli o prirodi!“.

Tokom prezentacije predstavljen je projekat „Misli o prirodi!“ sa fokusom na Certifikacijski mehanizam Eko škola u BiH, koji je kreiran u okviru navedenog projekta i koji pruža mogućnosti javnim osnovnim i srednjim školama da se uključe u program Eko škola i za to dobiju stručnu i materijalnu podršku. Tokom prezentacije najavljen je i javni poziv za škole.

CPCD za aktivnosti vezane za škole posjeduje saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta
Hercegovačko-neretvanskog kantona.

„Misli o prirodi!“ trogodišnji je projekat kojeg implementira CPCD, a finansijski podržava Vlada Švedske u iznosu
od 3 miliona konvertibilnih maraka. Osnovni cilj projekta jeste povećati uticaj civilnog društva u zaštiti okoliša kroz
umrežavanje organizacija civilnog društva, institucija, stručnih lica, škola, medija i mladih za zajedničko,
sinhronizirano i snažno djelovanje na lokalnom nivou. Projektom je planirano uključenje 36 osnovnih i srednjih
škola iz BiH, koje će biti izabrane putem javnog poziva. Odabranim školama će se ponuditi resursi – znanje kroz
učešće na konferencijama, edukacijama i drugim projektnim aktivnostima, kao i materijalni resursi za unapređenje
rada na zaštiti okoliša u prosječnom iznosu do 6.000 konvertibilnih maraka po odabranoj školi te dezinfekcioni
paketi za svaku školu.

Sastanak je održan 25.09.2020. godine u Restoranu Bunski biser u Blagaju, u periodu od 10:00 do12:00 sati uz poštivanje svih propisanih mjera zaštite od korona virusa.

Search