skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Prvi prsten za ptice sa oznakom Bosna i Hercegovina

(Patria) – Ornitološko društvo „Naše ptice“ iz Sarajeva obilježilo je 15 godina postojanja i rada u u Botaničkoj bašti Zemaljkog muzeja.

Potpredsjednica društva Nermina Sarajlić, prezentirala je rezultate proteklog rada s ciljem proučavanja i zaštite ptica i njihovih staništa u Bosni i Hercegovini i regionu.

U BiH su do sada proglašena četiri područja od međunarodnog značaja za ptice (IBA) i to Livanjsko polje, Hutovo Blato, Bardača i Boračko jezero a društvo „Naše ptice“ okončalo je izradu studije i uz nju nadležnim vlastima predali zahtjev da takav status dobije još 14 lokacija – kraških područja za koja predstavljaju izuzetno značajne centre diverziteta ptice. Zahvaljujući angažovanju tog drušva BiH će uskoro dobiti i prvi prsten za prstenovanje ptica sa oznakom Bosna i Hercegovina.

„U posljednjih nekoliko godina realizovali smo više od 50 različitih projekata. Stalno smo na terenu kako bi prikupili podatke za izradu drugog evropskog i prvog bosanskohercegovačkog atlasa gnjezdarica. Imali smo nekoliko uspješnih akcija spasavanja čitavih ptičijih gnijezda bijele rode, pronašli nove vrste faune i evidentirali vrste koje su se preko 100 godina smatrale iščezlim“, kazala je Nermina Sarajlić.

Izuzetne rezultate društvo je postiglo u edukaciji djece, učenika, studenata, mladih istraživača. Članovi društva „Naše ptice“ objavile su više od stotinu naučnih i stručnih radova i kongresnih saopštenja u domaćim i stranim časopisima, te izdali 42 publikacij (knjige, priuručnici).

Društvo na čijem je čelu dr. Dražen Kotrošan, uživa veliki ugled u naučnim krugovima regije i Evrope.

Tokom svečanosti najavljeno je da će ovogodišnji Ornitofestival (promocija ornitologije i posmatranja ptica) biti održana u Trebinju od 19. do 21 oktobra.

Search