skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Održana još jedna edukacija u sklopu projekta “Mostovi prijateljstva Osnovnih škola Grada Mostara“

16.05.2024 održana je još jedna edukacija sa školama Zalik Osnovna Škola i Osnovna skola Ivana Gundulica zajedno sa Omladinskim klubom Novi Val, u sklopu projekta “Mostovi prijateljstva Osnovnih škola Grada Mostara“, koji je podržan od strane Njemačka Ambasada Sarajevo. ????
Učenici su imali jedinstvenu priliku sudjelovati u raznovrsnim radionicama koje su se fokusirale na upoznavanje hercegovačkih magaraca i bjeloglavog supa, istinskih simbola naše prekrasne regije. Kroz interaktivne aktivnosti, učenici su proširili svoje znanje o ovim životinjama te shvatili važnost njihove zaštite i očuvanja u prirodnom okolišu.
 Jedan od ključnih ciljeva našeg projekta jesu razmjene među učenicima osnovnih škola širom Mostara. Kroz takve inicijative, stičemo međukulturalno razumijevanje, razvoj prijateljstava i jačanje ekološke svijesti kod mladih generacija, gradeći mostove suradnje i solidarnosti među školama
Search